• K základným teoretickým psychologickým disciplínam zaraďujeme
  • Ktorá psychologická disciplína sa zaoberá jazykom?
  • Ktorá psychologická disciplína sa zaoberá skúmaním psychiky človeka vrámci istej sociálnej skupiny?
  • K špeciálnym teoretickým psychologickým disciplínam zaraďujeme
  • Ktorá psycholologická disciplína skúma správanie sa vojaka a osobnosť vojaka?
  • Ktorá psychologická disciplína skúma rozvoj psychiky u človeka od jeho narodenia až po smrť?
  • K aplikovaným psychologickým disciplínam zaraďujeme
  • Ktorá psychologická disciplína úzko spolupracuje s medicínskou vedou \"Neurológiou\"?
  • Pedagogická psychológia skúma
  • Ktorá psychologická disciplína využíva svoje poznatky v súdnictve (kriminalistike)?