• Čo v sebe nezahŕňa psychologická prax?
  • Čo nepatrí medzi metódy psychodiagnostiky?
  • Poznávaním čoho sa nezaoberá psychodiagnostika?
  • Akú hodnotu IQ považujeme za priemernú?
  • Ktorý pojem nesúvisí so zisťovaním inteligencie?
  • Na akom princípe sú založené projektívne techniky?
  • Čo nepatrí medzi projektívne techniky?
  • Na zisťovanie čoho nepoužívame dotazníky?
  • Ktorý pojem nesúvisí s reedukáciou?
  • Ktorá metóda nepatrí medzi metódy psychoterapie?