• Kreativita vytvára...
  • Tvorivý proces sa nespája s akou myšlienkovou operáciou?
  • Ktorá charakteristika nezodpovedá tvorivej osobnosti?
  • Genialita je...
  • Medzi faktory kreatívnych schopností nepatrí?
  • Aký je vzťah medzi inteligenciou a tvorivosťou?
  • Percepčné bariéry sú...
  • Čo nepatrí medzi percepčné bariéry?
  • Čo nie je emočnou bariérou?
  • Čím nie je oslabovaná tvorivosť?