• S pojmom psychochygiena sa stretávame prvý krát v
  • Ako inak môžeme pomenovať psychohygienu?
  • Psychohygienu definujeme nasledovne:
  • Čo zahŕňa psychohygiena?
  • Čo je časové hospodárstvo?
  • Akým typom psychickej poruchy je mániodepresia?
  • Akým typom psychickej poruchy je fóbia?
  • Psychochygienou sa okrem lekárskej vedy zaoberajú aj
  • Psychohygiena ovplyvňuje okrem iného aj
  • Duševná choroba sa prejavuje