• Aké druhy psychoterapie poznáme?
  • Účelom psychodiagnostiky je
  • Psychodiagnostiku môže uskutočňovať
  • Psychoterapiu definujeme
  • Psychoterapia, kde terapeut pôsobí na jediného pacienta sa nazýva
  • Ako sa nazýva terapia, pri ktorej sa jedinec odúča od chorobných prejavov svojho správania?
  • Psychoterapia, kde terapeut pôsobí na viacerých pacientov sa nazýva
  • Ako sa nazýva terapia, ktorá pôsobí na racionalitu jedinca?
  • Abreaktívnu psychoterapiu ľudovo nazývame
  • Symptomatická psychoterapia sa zvykne nazývať aj