• Medzi legálne drogy patrí
  • Medzi nelegálne drogy neparí
  • Psychoaktívna látka
  • Hypnotikum je liek, ktorý
  • Sedatívum je liek, ktorý
  • Potrestaným môžeme byť za pestovanie
  • Medzi tzv. stimulanciá patrí
  • Medzi halucinogény patrí
  • Medzi tanečné drogy patrí
  • Medzi opiáty patrí