• Čím sa zaoberá psychológia?
  • Ktorý stupeň nepatrí do rozdelenia psychickej záťaže?
  • Čo nezaraďujeme medzi stresory?
  • Ako sa neprejavuje stres?
  • Čo neovplyvňuje frustračnú toleranciu?
  • Od čoho nie je závislé vzdorovanie deprivácii?
  • Čo nepatrí medzi druhy deprivácie?
  • Čo nepomáha vzdorovaniu sociálnej deprivácii?
  • Aké problémy v sebe neobsahuje psychohygiena?
  • Čo nepatrí do oblasti prevencie pri psychohygiene?