• Na čo sa používajú špeciálne symboly?
  • Aké sú to kľúčové slová?
  • Môžem kľúčové slová používať ako názvy premenných?
  • Môžem direktívy používať ako premenné?
  • Čo označuje identifikátor?
  • Aký nesmie byť identifikátor?
  • Môže byť identifikátor slovenský výraz? (napr: tovar)
  • Na čo slúžia komentáre v programe?
  • Na čo sa používajú návestia v programoch?
  • Kedy mení konštatna v programe svoju hodnotu?