• Prvá Československá republika vznikla:
  • Jej prvým prezidentom bol:
  • Jej prvým premiérom bol:
  • Ministrom vojny v nej bol:
  • Ministrom zahraničia v nej bol:
  • T. G. Masaryka v roku 1935 vo funkcii prezidenta nahradil:
  • Ústava ČSR bola prijatá v roku:
  • Malú dohodu v roku 1921 podpísali:
  • Za prvej republiky pod ČSR patrili územia:
  • M. R. Štefánik zahynul: