• Výškový rozdiel medzio obcami A a B na železničnej trati je 600 m. Stúpanie trate je 12 ‰. Vypočítaj vzdialenosť obcí.
  • Medzi dvomi mestami, ktorých vodorovná vzdialenosť je 8,2 km je železničná trať s klesaním 11 ‰. Vypočítaj výškový rozdiel miest.
  • Cesta stúpa o 10 m na vodorovnej vzdialenosti 3000 m. Vyjadri jej stúpanie v promile.
  • Značka pri železničnej trati oznamuje, že nasledujúci úsek trate dlhý 1731 m má klesanie 20 ‰. Vypočítaj výškový rozdiel medzi začiatočným a koncovým bodom tohto úseku.
  • Zlatý prsteň vážiaci 3,5 g obsahuje 950 ‰ čistého zlata. Vypočítaj koľko gramov zlata sa nachádza v prsteni.
  • Strieborný náramok vážiaci 11,2 g obsahuje 8,96 g čistého striebra. Vypočítaj aká je to časť vyjadrená v promile.
  • Zliatok má hmotnosť 58,4852 g a obsahuje 585 ‰ rýdzeho zlata. Koľko gramov rýdzeho zlata je v zliatku?
  • Bezmenná krajina má 52 000 obyvateľov a natalita v krajine je 11 ‰. Vypočítaj koľko detí sa narodí v krajine za jeden rok.
  • Vo veľkom meste s počtom obyvateľov 635 000 sa narodí za rok 13 970 detí. Vypočítaj natalitu mesta.
  • V krajine X s počtom obyvateľov 4 231 800 je priemerná mortalita 8,5 ‰. Zisti koľko obyvateľov v priemere zomrie za rok.