• Koľko je 52 ‰ z 3500.
  • Koľko je 67 % z 121.
  • Koľko je 1234 ‰ z 2.
  • Vypočítaj základ, ak 555 ‰ je 2386,5.
  • Vypočítaj základ, ak 130 ‰ je 32,37.
  • Vypočítaj základ, ak 250 ‰ je 62,5.
  • Vypočítaj počet ‰, ak základ je 521 a promilová časť je 6,4083.
  • Vypočítaj koľko ‰ je 9,6 g z 1200 g.
  • Vypočítaj koľko ‰ je 67,2 m z 560 m.
  • Zapíš v promile číslo 0,169.