• Ako označujeme premenné v programe?
  • Koľko premenných si môžeme v programe nadefinovať?
  • Na čo môžeme využiť premennú v programe?
  • Čo je to procedúra programu?
  • Môžu procedúry obsahovať parametre?
  • Ako označujeme procedúru?
  • Čím začína procedúra?
  • Čím končí procedúra
  • Čím sa definuje funkcia v programe?
  • Ako sa nazýva fšpeciálna premenná vracajúca hodnotu?