• Príslovkové určenie spôsobu pomenúva:
  • Na príslovkové určenie spôsobu sa pýtame otázkou:
  • Príslovkové určenie príčiny pomenúva:
  • Na príslovkové určenie príčiny sa pýtame otázkami:
  • Príslovkové určenie spôsobu sa nachádza vo vete:
  • Príslovkové určenie príčiny sa nenachádza vo vete:
  • Príslovkové určenie príčiny býva najčastejšie vyjadrené:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • V ktorej vete sa nachádza príslovkové určenie?
  • V ktorej vete je príslovkové určenie spôsobu vyjadrené príslovkou?