• Príslovkové určenie miesta vyjadruje:
  • V ktorej vete sa nachádza príslovkové určenie?
  • Medzi príslovkové určenie nepatrí:
  • Príslovkové určenie je vetný člen, ktorý vyjadruje:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatri?
  • Medzi príslovkové určenie miesta nepatrí slovo:
  • V ktorej vete sa nachádza príslovkové určenie času?
  • V ktorej vete sa nachádza príslovkové určenie miesta?
  • Príslovkové určenie miesta môže byť vyjadrené:
  • Ktorá veta je napísaná správne?