• Ako bunka prijíma látky potrebné pre život?
  • Ako sa uskutočňuje pasívny transport látok bunkou?
  • Aká je semipermeabilá membrána?
  • Ako sa uskutočňuje aktívny transport látok bunkou?
  • Ako sa nazýva proces pri ktorom bunka zmenšuje svoj objem - stráca vodu?
  • Ako sa nazýva proces pri ktorom bunka zväčšuje svoj objem - prijíma vodu?
  • Aká látka môže byť prenáčačom pri aktívnom transporte látok do bunky?
  • Ako nazývame aktívny príjem látok bunkou v podobe kvapôčiek?
  • Ako nazývame aktívny príjem pevných látok do bunky ?
  • Ako nazývame aktívny výdaj látok bunkou?