• Významná volebná reforma bola v Anglicku prijatá v roku:
  • Priemyselná revolúcia sa začala na konci:
  • Najlepšie predpoklady na prudký rozvoj priemyslu malo:
  • S agrárnou revolúciou je spojený:
  • Proces prechodu pôdy do rúk veľkých vlastníkov v Anglicku 18. storočia sa nazýva:
  • Anglicko bolo v 19. storočí:
  • Najsilnejšími politickými stranami boli v 19. storočí v Anglicku konzervatívna a:
  • Parný stroj zdokonalil:
  • Počas priemyselnej revolúcie významne narástla vrstva:
  • Ženy v 19. storočí volebné právo v Anglicku: