• Ak sa prídavné meno viaže priamo na podstatné meno, tak je:
  • Podľa funkcie, ktorú prídavné meno vykonáva, prídavné mená rozdeľujeme na:
  • Kvalifikatívne prídavné meno môže byť:
  • Ktoré z nasledujúcich prídavných mien patrí medzi dvojvýchodné?
  • Ktoré z nasledujúcich prídavných mien patrí medzi jednovýchodné?
  • Medzi aké prídavné mená patrí nasledujúce prídavné meno? DOLCE
  • Medzi aké prídavné mená patrí nasledujúce prídavné meno? BELLO
  • Medzi aké prídavné mená patrí nasledujúce prídavné meno? NUOVO
  • Medzi aké prídavné mená patrí nasledujúce prídavné meno? FELICE
  • Medzi aké prídavné mená patrí nasledujúce prídavné meno? VELOCE