• Prídavné mená, ktoré vyjadrujú privlastnenie jednotlivej osobe alebo zvieraťu, nazývame:
  • Prídavné meno LÍŠKIN sa bude skloňovať podľa vzoru:
  • V pádových príponách prídavných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru páví sa píše:
  • Prídavné mená, pri ktorých vieme vysvetliť, ako pomenovanie vlastnosti vzniklo, nazývame:
  • Podľa vzoru OTCOV sa skloňuje prídavné meno:
  • Podľa vzoru MATKIN sa skloňuje prídavné meno:
  • Prídavné meno MOTÝLIE bude mať v nominatíve jednotného čísla mužského rodu tvar:
  • Prídavné meno DETSKÝ patrí medzi prídavné mená:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Ktoré z prídavných mien nepatrí medzi vzťahové?