• Prídavné mená sú:
  • Medzi prídavné mená patrí slovo:
  • Na privlastňovacie prídavné mená sa pýtame otázkami:
  • Akostné prídavné mená sa skloňujú podľa vzorov:
  • Medzi vzťahové prídavné mená nepatrí slovo:
  • Podľa vzoru PEKNÝ sa skloňuje prídavné meno:
  • Prídavné meno HRUBÉ patrí medzi:
  • Podľa vzoru OTCOV sa skloňuje prídavné meno:
  • Medzi akostné prídavné mená nepatrí slovo:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?