• Ak komicky pôsobia postavy literárneho diela, hovoríme o komike:
  • Hlavným znakom epického literárneho diela je:
  • Maťko Rafikovie je postava z literárneho diela:
  • V literárnom diele Do konca opisuje svoje šťastné detstvo u starých rodičov:
  • Ak sa hlavná postava stotožňuje s osobou rozprávača príbehu, hovoríme o:
  • Príbeh otca, syna a psa Baka uprostred hôr vykresľuje B. Kapolka v diele:
  • Ktorý zo spisovateľov nepatrí medzi autorov príbehov zo života detí?
  • Autor literárneho diela Do školy je:
  • Rudolf Dobiáš v príbehu Požiar vykresľuje:
  • Ako sa volá slovenský básnik, spisovateľ a textár populárnych piesní, ktorý napísal poviedku zo života detí Môj kôň?