• Aký je súčet veľkosti uhlov trojuholníka?
  • Ktorý z uvedených uhlov je ostrý?
  • Ktorý z uvedených uhlov je priamy?
  • Ktorý u uvedených uhlov je pravý?
  • Ktorý z uvedených uhlov je tupý?
  • Ktoré z uvedených uhlov sú ostré?
  • Ktoré z uvedených tvrdení je pravdivé?
  • Súčet dvoch ostrých uhlov je uhol:
  • Sú dané veľkosti dvoch vnútorných uhlov trojuholníka - 46º, 34º Vypočítaj veľkosť tretieho uhla.
  • Sú dané veľkosti dvoch vnútorných uhol trojuholníka - 52º a 38º. Vypočítaj veľkosť tretieho uhla.