• Urob prevrátený pomer: 1 : 5
  • Urob prevrátený pomer: 5 : 7
  • Urob prevrátený pomer: 11 : 9
  • Urob prevrátený pomer: 2 : 13
  • Uprav postupný pomer na základný tvar: 32 : 24 : 8
  • Uprav postupný pomer na základný tvar: 0,2 : 0,3 : 0,5
  • Uprav postupný pomer na základný tvar: 22 : 121 : 143
  • Úsečku dlhú 144 cm rozdeľ v pomere 3 : 5 : 4 : 6.
  • Veľkosti vnútorných uhlov v trojuholníku sú v pomere 5 : 7 : 3. Najväčší uhol má 84°. Urči veľkosti zvyšných uhlov.
  • V okolí mesta sú tri benzínové stanice. Nákladné auto s cisternou vezie 234 hl nafty a rozdelí ich v pomere 2 : 3 : 4. Koľko litrov dostane prvá stanica.