• Medzi premenené horniny nepatrí:
  • Mramor vznikol premenou:
  • Premenou zvyškov organických látok usadených hornín vznikol minerál, ktorý sa nazýva:
  • Magnetit vzniká premenou:
  • Premenená hornina, ktorá sa využíva pri výrobe izolačných a nehorľavých materiálov, sa nazýva:
  • Minerál, známy ako najkvalitnejšia železná ruda, sa nazýva:
  • Svor je premenená hornina, ktorá obsahuje:
  • Fylit sa dá využiť ako:
  • K minerálom premenených hornín nepatrí:
  • Rula neobsahuje: