• Premena hornín môže byť:
  • Najvyšší stupeň premeny ílovitých hornín predstavuje hornina, ktorú nazývame:
  • Pri miernom zvýšení teploty a tlaku sa ílovitá hornina premieňa na:
  • Premena hornín patrí medzi:
  • Charakteristickými vlastnosťami premenených hornín sú:
  • Hlavnými činiteľmi premeny hornín sú:
  • Bridličnaté usporiadanie získavajú premenené horniny:
  • Premena hornín je geologický proces, pri ktorom:
  • Preniknutím magmy do usadených hornín dochádza ku:
  • K premene hornín dochádza: