• Rhynia major patrí do oddelenia
  • Porastnica mnohotvará patrí do triedy
  • Merík patrí do triedy
  • Plavúň obyčajný patrí do oddelenia
  • Papraď samčia patrí medzi
  • Equisetum arvense je latinský názov pre
  • Dryopteris filix je latinský názov pre
  • Hippochaete hyemalis je latinský názov pre
  • Polypodium vulgare je latinský názov pre
  • Latinský názov pre papradku samičiu je