• Taxónmi a ich triedením sa zaoberá veda:
  • Taxóny charakterizuje, pomenováva, vymedzuje a diagnostikuje
  • Prirodzene vyššiu klasifikáciu taxónov sa snaží vytvárať
  • Evolúciu, variabilitu, vnútornú štruktúru a ohraničenie taxónov modelovo študuje
  • Príbuzenské vzťahy taxónov graficky vyjadruje
  • Každý organizmus musí byť zaradený v kategórii
  • Koncovka (v latinskom názve) -aceae nám napovie, že ide o
  • Koncovka (v latinskom názve) -ales nám napovie, že ide o
  • Koncovka (v latinskom názve) -psida nám napovie, že ide o
  • Koncovka (v latinskom názve) -phyta nám napovie, že ide o