• Pohyb sánky zabezpečujú:
  • Predklony a úklony hlavy zabezpečujú:
  • K dýchacím svalom nezaraďujeme:
  • Brušnú a hrudníkovú dutinu oddeľuje:
  • Stiahnutím ktorých svalov sa rebrá stiahnu a nastáva výdych:
  • Lichobežníkový sval patrí k:
  • Deltový sval patrí k svalom:
  • Krajčírsky sval je svalom:
  • Ktorý sval sa pripája na pätovú kosť Achillovou šľachou?
  • Neovládateľnosť svalov, porucha ich hybnosti, poškodenie inervácie svalov je choroba svalovej sústavy: