• Dotyčnica je priamka, ktorá má s kružnicou
  • Nesečnica je priamka, ktorá má s kružnicou
  • Sečnica je priamka, ktorá má s kružnicou
  • Dĺžku kružnice, resp. obvod kruhu vypočítame
  • Obsah kruhu vypočítame
  • Dĺžku kružnicového oblúku vypočítame
  • Obsah kruhového výseku vypočítame
  • Doplň vetu sss: Dva trojuholníky sú zhodné, ak sa zhodujú
  • Doplň vetu sus: Dva trojuholníky sú podobné, ak