• Majme pravouhlý trojuholník ABC, s pravým uhlom pri vrchole C. Potom sínus uhla pri vrchole A vypočítame: sinα =
  • cosα =
  • tgα =
  • cotgα =
  • Definovaná nie je hodnota
  • Štvorec má
  • Súčet vnútorných uhlov každého štvoruholníka je
  • Uhlopriečky kosoštvorca zvierajú vzájomne uhol
  • V pravidelnom n- uholníku môžeme počet uhlopriečok určiť vzťahom:
  • Súčet vnútorných uhlov pravidelného n-uholníka je