• 1° ≠
  • Ktorý uhol je nekonvexný - vypuklý?
  • Majme priamky p a r. Najviac spoločných bodov majú v prípade, ak sú vzájomne
  • Šúčet všetkých vnútorných uhlov trojuholníka je
  • Tupouhlý je taký trojuholník ktorý
  • Pre súčet veľkostí dvoch strán trojuholníka ABC neplatí:
  • Pre veľkosti strán rovnostranného trojuholníka ABC platí:
  • Vrchol trojuholníka a stred protiľahlej strany spája
  • Spojnicu stredov dvoch strán trojuholníka voláme
  • Priesečník všetkých výšok trojuholníka voláme