• Napätie na stožiaroch diaľkového vedenia elektrického napätia je 22 000 V. Vyberte, ako inak sa dá vyjadriť hodnota toho napätia.
  • Vyberte správne tvrdenie.
  • Akú nevýhodu má zapojenie žiaroviek v dome do série?
  • Pri ktorom zapojení ľahko zistíme, ktorá žiarovka je chybná?
  • Ako sa bežne zapájajú spotrebiče?
  • Aké výsledné napätie budú mať 2 monočlánky s napätím 1,5 V pri sériovom zapojení?
  • Kde sa nevyužíva sériové zapojenie zdrojov?
  • Ako zapájame monočlánky, aby sme zväčšili výsledný prúd v obvode?
  • Rozhodnite, či môžeme použiť 8 tužkových bartériií, ako zdroj napätia v aute.
  • Aký je to tvrdý zdroj napätia?