• V ktorej z možností nie je cudzie slovo napísané pravopisne správne?
  • V ktorej z možností nie je cudzie slovo napísané pravopisne správne?
  • V ktorej z možností nie je cudzie slovo napísané pravopisne správne?
  • V ktorej z možností nie je cudzie slovo napísané pravopisne správne?
  • V ktorej z možností nie je cudzie slovo napísané pravopisne správne?
  • V ktorej z možností nie je cudzie slovo napísané pravopisne správne?
  • V ktorej z možností nie je cudzie slovo napísané pravopisne správne?
  • V ktorej z možností nie je cudzie slovo napísané pravopisne správne?
  • V ktorej z možností nie je cudzie slovo napísané pravopisne správne?
  • V ktorej z možností nie je cudzie slovo napísané pravopisne správne?