• Ktorá z možností neobsahuje radovú číslovku?
  • Pozorovanie prírody človek vložil do:
  • Ktorá z možností obsahuje pranostiku?
  • Ktorá z možností obsahuje pranostiku?