• Ponoríme polovicu ceruzky šikmo do vody. Ako vidíme ceruzku zhora?
  • Ako sa pozeráme na ceruzku ponorenú z polovice do vody, keď ju vidíme zlomenú pri hladine?
  • Kde sa lomia svetelné lúče?
  • Ako vieme zakresliť zdanlivú polohu ceruzky pri lome?
  • Akú ilúziu nevytvára lom svetla?
  • Kedy sa svetelný lúč nelomí?
  • Čo je to kolmica dopadu?
  • Ako meráme uhly, ak chceme preskúmať lom svetelných lúčov?
  • Kedy nastáva úplný odraz?
  • Ako funguje optické vlákno?