• Čo patrí medzi živé prírodniny?
  • Čo patrí medzi neživé prírodniny?
  • Ako poznávame prírodu?
  • Ako pozorujeme prírodu?
  • Čo patrí medzi vyživovacie orgány rastlín?
  • Čo patrí medzi rozmnožovacie orgány rastlín?
  • Ktorá z rastlín patrí medzi byliny?
  • Ktorá z rastlín patrí medzi dreviny?
  • Ktorý živočích patrí medzi bezstavovce?
  • Ktorý živočích patrí medzi stavovce?