• Ktorý pocit nie je vnútorným pocitom človeka?
  • Ktorá definícia vnímania je správna?
  • Čo je to halucinácia?
  • Čo je to Cortiho orgán?
  • Rekonštruujúca fantázia:
  • Ktoré pocity patria medzi kožné pocity?
  • Vo vnímaní sa prejavuje aj:
  • Chromatické farby sú:
  • Sny sú:
  • Halucinácie sú prejavom: