• Guľa je vpísaná do kužeľa, prienik ich hraníc je zložený z kružnice a 1 bodu. Pomer povrchu gule a obsahu podstavy kužeľa je 4:3. Rovina prechádzajúca osou kužeľa reže kužeľ v rovnoramennom trojuholníku. Uhol oproti základni tohto trojuholníka je veľký
  • Konvexná šošovka je prienikom dvoch gúľ s polomermi r1 = 1,3 cm a r2 = 14 mm. Vzdialenosť stredov gúľ je 2 cm. Objem konvexnej šošovky je
  • Konvexná šošovka je prienikom dvoch gúľ s polomermi r1 = 13 cm a r2 = 14 cm. Vzdialenosť stredov gúľ je 2 dm. Povrch konvexnej šošovky je
  • Vzorcom S = π(r1)² + π(r2)² + 2πrv vypočítame
  • Vzorcom V = 1/6 πv (3(r1)² + 3(r2)² + v²) vypočítame
  • Aby sme videli tisícinu zemského povrchu, museli by sme vyletieť do výšky približne
  • Vonkajší priemer kovovej dutej gule je 1 m, hustota materiálu, z ktorého je zhotovená je 7,8g/cm3. Do vody sa ponorí svojou polovicou. Hrúbka steny kovovej gule je približne
  • Približne koľko km² zaberá polárne pásmo na Severnej pologuly, ktoré sa rozprestiera medzi 66,5° s.š. a 90° s.š.?
  • Na koľkých km² sa na Zemi rozprestiera mierne pásmo (medzi 23,5° s.š. a 66,5° s.š. a medzi 66,5° j.š. a 23,5° j.š.)? Na (približne)
  • Ak polomer gule zmenšíme 2-krát, jej povrch sa zmenší