• účtovníčka
  • vychovávateľka v škôlke
  • nočný strážnik
  • spisovateľ
  • vojak z povolania
  • predavačka
  • sudca
  • vedec
  • novinárka
  • ošetrovateľ