• Ktorá z nasledujúcich viet je z hľadiska použitia resp. nepoužitia veľkých písmen nesprávna?
  • Ktorá z nasledujúcich viet je z hľadiska použitia resp. nepoužitia veľkých písmen nesprávna?
  • Ktorá z nasledujúcich viet je z hľadiska použitia resp. nepoužitia veľkých písmen nesprávna?
  • Ktorá z nasledujúcich viet je z hľadiska použitia resp. nepoužitia veľkých písmen nesprávna?
  • Ktorá z nasledujúcich viet je z hľadiska použitia resp. nepoužitia veľkých písmen nesprávna?
  • Ktorá z nasledujúcich viet je z hľadiska použitia resp. nepoužitia veľkých písmen nesprávna?
  • Ktorá z nasledujúcich viet je z hľadiska použitia resp. nepoužitia veľkých písmen nesprávna?
  • Ktorá z nasledujúcich viet je z hľadiska použitia resp. nepoužitia veľkých písmen nesprávna?
  • Ktorá z nasledujúcich viet je z hľadiska použitia resp. nepoužitia veľkých písmen nesprávna?
  • Ktorá z nasledujúcich viet je z hľadiska použitia resp. nepoužitia veľkých písmen nesprávna?