• Vyber správnu odpoveď (len jedna je správna):
  • Prelož správne: Kúpila som zeleninu.
  • Prelož správne: Pavol je pekný chlapec.
  • Prelož správne: Videla som (nejakých, niekoľko) chlapcov.
  • Prelož správne: Prídu aj niektoré naše kamarátky.
  • Prelož správne: Požičiaš mi (nejaký) papier?
  • Prelož správne: Na ulici boli nejaké mačky.
  • Prelož správne: Je to (jeden) veľmi milý chlap.
  • Ktorý z nasledujúcich členov NIE JE delivý člen?
  • Delivý člen NEMÔŽME preložiť ako: