• Čo znamená predložka wegen?
  • Predložka aufgrund znamená:
  • Predložka trotz si vyžaduje:
  • Predložka ungeachtet si vyžaduje:
  • Vetu: Weil er viel Geld hat,liebt sie ihn: zmeníme na:
  • Vetu: Als er 19 Jahre alt war,... zmeníme na:
  • Obwohl er arm ist, liebt sie ihn. Zmeníme na:
  • Aus Angst vor dem Hund weint der Junge. Je to veta:
  • Zur schnellen Fortbewegung benutzt man Autos. Je veta:
  • Ktorá dvojica spojok si vyžaduje datív?