• Usporiadaj nasledujúce čísla od najmenšieho po najväčšie: 3,02, 3,021, 3,002, 3,0021
  • Nasledujúce čísla usporiadaj od najväčšieho po najmenšie:
  • Číslo 2, 365 zaokrúhli na desatiny!
  • Číslo 3, 951 po zaokrúhlení na desatiny je
  • 3,9511 po zaokrúhlení na stotiny:
  • Zaokrúhlením čísla 3,9591 na tisíciny dostaneme číslo:
  • Zaokrúhlením čísla 3,9591 na jednotky dostaneme číslo:
  • Vyber číslo zložené z 7 stoviek, 3 desiatok, 4 jednotiek, 5 desatín, 7 stotín a 8 tisícin:
  • Ktoré číslo je najmenšie?
  • Ktoré číslo je v poradí druhé najväčšie?