• Pomnožné podstatné mená:
  • Medzi pomnožné podstatné mená nepatrí slovo:
  • Rod pomnožných podstatných mien určujeme podľa pádových prípon:
  • Pomnožné podstatné meno OKULIARE je:
  • Pomnožné podstatné meno DVERE patrí medzi:
  • Medzi pomnožné podstatné mená ženského rodu nepatrí slovo:
  • Medzi pomnožné podstatné mená mužského rodu nepatrí slovo:
  • Medzi pomnožné podstatné mená stredného rodu nepatrí slovo:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Podľa vzoru DUB sa skloňuje pomnožné podstatné meno: