• Polysacharidy sa skladajú
  • Heterosacharidy sa skladajú z
  • Homopolysacharidy sa skladajú z
  • Polysacharidy s lineárnym nerozvetveným reťazcom tvoreným monosacharidovými jednotkami nazývame
  • Polysacharidy, ktoré majú kratšie lineárne reťazce, ktoré sa vzájomne rôzne poprepájané nazývame
  • Určte polysacharid živočíšneho pôvodu
  • Určte polysacharid rastlinného pôvodu
  • Glykogén je
  • Celulóza je
  • Polysacharidy patria medzi látky, ktoré nazývame