• Medzi olejniny nepatrí:
  • Olejniny pestujú ľudia najmä na:
  • Okopaniny sú rastliny, ktoré treba počas rastu:
  • Medzi okopaniny patrí:
  • Ako priemyselná surovina na výrobu škrobu a liehu sa používa:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Olejniny sú rastliny, ktorých semená obsahujú:
  • Ktorá časť ľuľka zemiakového nie je jedovatá?
  • Repa cukrová sa pestuje pre:
  • Ktorá možnosť sa netýka kapusty repkovej pravej?