• Aké typu sú polia?
  • Majú premenné v poli indexy?
  • Ako vznikne pole?
  • Kto zadáva názov poľa?
  • Ktorým kľúčovým slovom sa definuje pole?
  • Čo sa píše do hranatých zátvoriek?
  • Môžu údaje jedného poľa obsahovať viac druhov premenných?
  • Ako označíme celočíselné pole?
  • Ako označíme textové pole?
  • Ako pristupujeme ku prvkom v poli?