• Kto bol hlavným predstaviteľom novoplatonizmu?
  • Ako sa inak nazýva „stoický pokoj!?
  • Ktorý filozof tvrdí, že „Jedno“ je večné, absolútne a dokonalé?
  • Ktoré mesto sa v poklasickom období gréckej filozofie stáva jej centrom?
  • Ktorého filozofa dejiny poznajú aj ako „filozofa na tróne“?
  • Plotínos tvrdil, že matéria je
  • Poklasické obdobie gréckej filozofie trvalo
  • Ktorý jazyk dominuje v tomto období?
  • Ktorý filozof sa hanbil za svoje telo ?
  • Ktorý filozofickú prúd hlása, že človek sa má vnútorne oslobodiť tým, že sa musí zbaviť strachu zo smrti alebo z chorôb a zlého?