• Pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v tomto období slúži:
  • Z poistenia v nezamestnanosti sa poskytuje:
  • Povinne poistený v nezamestnanosti je:
  • Kde si poistenec uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti?
  • Poistenec pre priznanie dávky v nezamestnanosti musí byť poistený v nezamestnanosti v posledných 3 rokoch najmenej:
  • Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje:
  • Výška dávky v nezamestnanosti sa vypláca:
  • Výška dávky v nezamestnanosti je:
  • Dobrovoľne poistiť v nezamestnanosti sa nemôže:
  • Povinne poistený v nezamestnanosti je: