• Umelá obežnica Zeme je teleso, ktoré sa pohybuje po trajekrórii tvaru elipsy v
  • Podiel dráhy jedného obehu a periódy obehu je
  • Pri pohybe kruhovou rýchlosťou je dostredivou silou
  • Veľkosť kruhovej rýchlosti nezávisí od
  • Veľkosť prvej kozmickej rýchlosti tesne nad povrchom Zeme je
  • Stacionárna družica Zeme môže byť umiestnená
  • Perigeum je bod eliptickej trajektórie v ktorom je
  • Veľkosť kruhovej rýchlosti telesa vo výške 1000km nad povrchom Zeme je
  • V blízkosti povrchu Zeme je parabolická rýchlosť
  • Ak dosiahne teleso parabolickú rýchlosť, zmení sa eliptická uzavretá trajekrória na