• Akú priemernú nadmorskú výšku dosahuje najnižší kontinent, Európa?
  • Najvyšší vrch Európy meria 4 810 m, ako sa volá?
  • V ktorom pohorí nájdeme najvyšší vrch Európy?
  • Ktorá je najrozsiahlejšia nížina Európy?
  • Ktoré pohorie tvorí klimatické a vodné rozhranie medzi strednou a južnou Európou?
  • Ktoré je plošne najrozsiahlejšie pohorie Európy?
  • Akú plochu zaberá toto pohorie?
  • Ktorá časť Karpát leží aj na Slovensku?
  • Pyreneje tvoria prírodnú hranicu medzi...
  • Čo vytvárajú svahy Škandinávskych vrchov na pobreží?